Snel zoeken:
Voorgeschiedenis van WatZegtdeBijbel

De zigeuners komen
Paniek in Peins. De inwoners van dit Friese dorpje gaven de waarschuwing snel door. Deuren en ramen dienden fluks en ferm gesloten te worden. Een groep zigeuners was in aantocht.
Het leek er een beetje op. Een kleine colonne van een paar personenauto's, een caravan en twee oude bussen naderde het dorp. Met drie van de 'zigeuners' in deze stoet moet dit boekje aanvangen: Johan Fijnvandraat, Jaap Fijnvandraat en Bé Ottens.

Zendelingen in Friesland
Trekkend van dorp tot dorp waren deze drie mannen bezig met een jarenlange rondreis door Friesland. Hun doel: de blijde boodschap prediken aan wie het maar horen wilde, aan kerkmensen en onkerkelijken. Hun campagne was begonnen omstreeks 1951. In de beginjaren werden bijeenkomsten gehouden in tenten en cafézaaltjes. In 1958 werd er een demontabele evangelisatiezaal in gebruik genomen die tot 1976 in gebruik zou blijven: de 'Mobiele Zaal'.
In deze jaren werden duizenden mensen bereikt met de boodschap van de Bijbel. Mensen die hun hele leven al trouwe kerkgangers waren, ontdekten dat dit niet voldoende was om gered te worden. Persoonlijke bekering en geloof in de Here Jezus werd het deel van velen. Dezelfde boodschap werd aangenomen door anderen die nooit een kerk van binnen hadden gezien. Het waren jaren van hard werken voor de broers Fijnvandraat en Ottens, samen met mede-evangelisten als Cees Vink en André Bergsma. Maar er was ook veel zegen.

Drie korte doopcelen
Een snelle kennismaking is op z'n plaats. Johannes Philippus Fijnvandraat (roepnaam: Johan) werd op 30 oktober 1923 in Amersfoort geboren. Zijn ouders waren gelovigen; zijn vader, Jacob Gerrit Fijnvandraat, werd op middelbare leeftijd evangelist en bijbelleraar. Na het volgen van een hogere technische opleiding in Amsterdam en na het einde van de Tweede Wereldoorlog trad Johan in dienst van Philips in Eindhoven. In zijn vrije tijd bestudeerde hij de Bijbel en werkte mee aan evangelisatiewerk. In 1948 ging hij zich fulltime bezighouden met evangelisatiewerk samen met Cees Vink. Hij trouwde in 1952 en in 1953 verhuisden hij en zijn vrouw Wil naar Sneek.

Zijn broer Jaap heet voluit Jacob Gerrit Fijnvandraat en werd twee jaar na zijn broer Johan en eveneens in Amersfoort geboren. Na het doorlopen van MULO en Kweekschool en het behalen van de akte wiskunde werd hij leraar op de ULO-school in het Friese dorp St. Annaparochie. Hier op de bodem van de vroegere Middelzee, in het land van het bintje en Rembrandts bruid Saskia van Uylenburg, gaf hij wiskunde, boekhouden en handelsrekenen. Zijn eigen bruid Gré Wilts haalde hij uit Apeldoorn.

De jongste van dit driemanschap is Bé Ottens. Hij zag in 1932 het levenslicht in Tweede Exloërmond. Ook hij was onderwijzer van beroep, opgeleid aan de onderwijzersopleiding te Emmen. In 1957 kwam hij, net gehuwd, voor de klas aan de Christelijke ULO te St. Annaparochie. Hij gaf in verschillende vakken les. Na een tijdje gingen hij en zijn vrouw Ina in hun vrije tijd op stap met de evangelisten Fijnvandraat en Cees Vink. In 1965 zegde Bé zijn baan als leraar op en ging het echtpaar Ottens in een woonwagen bij de Mobiele Zaal wonen. Zij konden zo makkelijker contacten leggen met bewoners van de bezochte plaatsen en toezicht houden op de zaal. Hun keuken voorzag de evangelisatieteams van eten en drinken. Al snel had met name Bé een belangrijke taak in het kinderwerk. Toen later de bijbelcursussen begonnen, verrichtte Ina veel type- en correctiewerk.

Kinderen en volwassenen
Met het kinderwerk is een belangrijk onderdeel van deze evangelisatiearbeid genoemd. In de Mobiele Zaal werd een boodschap voor jong en oud gebracht. 'Jong' wordt hier niet voor niets voorop genoemd. Een belangrijk deel van het evangelisatiewerk in de Mobiele Zaal was gericht op kinderen. Kindersamenkomsten werden met name 's middags gehouden. Ingrediënten waren: zingen, luisteren naar een bijbelverhaal en bijbelteksten leren.

Zowel door de week als op zondag werden er 's avonds samenkomsten gehouden, gericht op volwassenen. Tijdens deze avonden werd gesproken, gebeden en gezongen. Vooral in de weekenden werden deze bijeenkomsten opgeluisterd met zang en muziek van gelegenheidscombo's uit de omgeving. Met name moeten hier genoemd worden: Bertus en Akke Efdé, Klaas Feenstra, Fré Miedema en Wim Heres. Johan Fijnvandraat en Bé Ottens namen ook regelmatig achter het orgel plaats. Maar de prediking stond centraal in de samenkomsten. Zeer velen hebben de boodschap gehoord en velen hebben die aangenomen.

-------------------
Brochure: Vijfentwintig jaar bouwen, jubileumboek ter gelegenheid van vijfentwintig jaar stichting WatZegtDeBijbel: geloofsopbouw door bijbelcurssussen en goede lektuur.
Tekst: Ernst Zwart.
Internet WatZegtDeBijbel: > www.watzegtdebijbel.nl
Internet De Fakkel: > www.fakkel.nl
-------------------