Snel zoeken:
Evangelisatie en geloofsopbouw

Evangelisten
De grondleggers van het werk van WatZegtdeBijbel waren evangelisten. En zo noemden ze zich ook als naar hun beroep gevraagd werd. Het werk met de Mobiele Zaal was inderdaad in de eerste plaats evangelisatiewerk. De blijde boodschap van Gods genade voor iedereen die gelooft in het offer van Christus. Maar als er zegen op het werk is, en die zegen kwam er in Friesland, dan moet een evangelist al snel een ander petje opzetten of het stokje aan een ander doorgeven. Pasbekeerden kun je best nog eens het evangelie uitleggen. Maar ze hebben meer nodig. Hun nieuwe leven heeft voedsel nodig. Ze gaan, als het goed is, de Bijbel (opnieuw) lezen. Ze krijgen vragen over dingen die ze daar lezen, over ontdekkingen die ze in hun eigen leven doen. Er komen vragen over de doop, de kerk, de toekomst en tal van andere zaken.

Nazorg
Pasbekeerden werden uitgenodigd voor bijbelkringen. De broers Johan en Jaap Fijnvandraat en B Ottens hadden in verschillende plaatsen bijbelkringen. Er werden bijbellezingen georganiseerd. Beide soorten bijeenkomsten zijn in de loop der jaren door vele duizenden bezocht. Kinderen die in de Mobiele Zaal geweest waren, gingen meedoen met een schriftelijke bijbelcursus. Later kwam die mogelijkheid er ook voor volwassenen. En er werden goede boeken aan de man gebracht. Bijbelcursuswerk en lectuurwerk waren in eerste instantie op nazorg gericht.
Naarmate de tijd vorderde, en zeker vanaf het verscheiden van de Mobiele Zaal in 1976, waren deze beide soorten werk meer dan nazorg. Het werk was gericht op de geloofsopbouw van alle gelovigen die belangstelling hadden.

Groei en stabiliteit
Gelovigen moeten groeien, blijven groeien. Want stilstand is achteruitgang, dat geldt ook in het geloof. Hoe belangrijk groei is, maakt de Bijbel duidelijk aan de hand van verschillende beelden. Kleine baby's moeten grote mensen worden. Graankorreltjes worden eerst kleine kiemplantjes en later volwassen korenaren. Kleine, kale wijnrankjes moeten zich ontwikkelen tot gezonde ranken die druiventrossen dragen.

Gelovigen hebben voedsel nodig om te groeien en dat voedsel is het Woord van God. Daarom is het leren lezen van de Bijbel van het grootste belang. Alles wat daartoe kan bijdragen, is meegenomen. Als een gezonde plant goed voedsel en water krijgt, mag je rekenen op een normale ontwikkeling. Een beetje schoffelen is soms nodig, de grond moet er klaar voor zijn om voedsel af te geven. Keien in de grond die de wortels in de weg kunnen zitten, moeten eruit gespit worden. Zo nu en dan is gewasbescherming nodig wanneer er infectiegevaar dreigt. Verkeerde ideen, onbijbelse leringen moeten weerlegd en ontmaskerd worden. Sommige planten hebben extra bescherming nodig tegen te veel zon of wind. Ook dat kan nodig zijn voor gezonde groei en het dragen van vrucht.

Teamwork
Paulus had het goed begrepen en hij hoopte dat de gelovigen in Korinte het ook zouden begrijpen. Hij had plantjes in de grond gezet. Na hem was Apollos gekomen om die plantjes water en voedsel te geven. Maar het was God die de groei moest geven. Dat is teamwork. Paulus en Apollos waren Gods medearbeiders: collega's van elkaar, samen in dienst van Hem.

WatZegtdeBijbel is voortgekomen uit dergelijk teamwork. De eerste werkers zijn begonnen als 'paulussen' en allengs meer op 'apolloswerk' overgestapt. En dat is het karakter gebleven van het werk: boeken bij Gods Woord verkopen en bijbellessen over Gods Woord uitgeven en versturen om de kleine en grote plantjes te begieten. Wat de werkers vooral niet vergeten moeten is dat Hij de wasdom geven moet.

-------------------
Brochure: Vijfentwintig jaar bouwen, jubileumboek ter gelegenheid van vijfentwintig jaar stichting WatZegtDeBijbel: geloofsopbouw door bijbelcurssussen en goede lektuur.
Tekst: Ernst Zwart.
Internet WatZegtDeBijbel: > www.watzegtdebijbel.nl
Internet De Fakkel: > www.fakkel.nl
-------------------