Snel zoeken:
Een heiligdom in een kasteeltuinAnno Domini 1990
Het jaar 1990 is in het geschiedenisboekje van WatZegtdeBijbel geschreven met rode letters. Het was een buitengewoon uitdagend jaar waarin, naast de gewone eigen activiteiten zoals de bijbelcursus en de lectuurverkoop in De Fakkel in Leeuwarden, een reusachtige onderneming op touw gezet werd. Met een model van de tabernakel als hoofdattractie werd in De Steeg een openluchttentoonstelling georganiseerd die tienduizenden bezoekers zou trekken.

Made in Germany
Het begon er allemaal mee dat bestuurslid Bé Ottens hoorde dat er in het toenmalige West-Duitsland een model op ware grootte van de tabernakel bestond. Dit model was gebouwd door bijbelschoolstudenten van het Bibel-Center in Breckerfeld. Ottens ging kijken en deelde zijn enthousiasme met mede-bestuursleden en met Simon Streuper uit Dieren. Streuper had - samen met J.Ph. Fijnvandraat - onder andere in bijbelstands op beurzen jarenlang gewerkt met mini-bijbeltentoonstellingen.

Kasteel Rhederoord
Het enthousiasme groeide uit tot plannen die steeds concreter werden. Uiteindelijk werd gekozen voor een ruim opgezette bijbelse tentoonstelling, waarvan de tabernakel de kern zou gaan vormen. De naam: Expo Exodus 1990, later in de wandeling afgekort tot 'Expo'. Als locatie werd gekozen voor het park bij kasteel Rhederoord in De Steeg (gemeente Rheden) aan de Veluwezoom. Dit park bood voldoende ruimte om het tabernakelmodel op te zetten en daarnaast verschillende andere tentoonstellingstenten een plaats te geven. Het op het kasteelterrein gelegen Koetshuis kon ook gebruikt worden.

Voorbereidingen
Er was veel werk te verzetten. De plannen moesten uitgewerkt, medewerkers gezocht, fondsen aangeboord worden. Er moesten drie grote en zes kleinere tenten gevonden worden. Het Koetshuis kreeg een opknapbeurt. Voor medewerkers werden slaapzalen ingericht. Een tijdelijke boekwinkel werd ingericht. Tientallen meters wandelpad werden aangelegd. Met hulp van het wapen der genie van de koninklijke landmacht werd een degelijke afrastering rond het terrein aangebracht. Expositiematerialen werden besproken, gereedgemaakt en aangevoerd.

Opening
Bij de opening op 14 mei 1990 was alles klaar. De voorzitter van Stichting WatZegtdeBijbel, J.Ph. Fijnvandraat memoreerde bij deze gelegenheid de vele hulp die door personen en instellingen gegeven was. De heer N.C. van Velzen die de Expo openende, verwees in zijn openingstoespraak naar de diepere geestelijke betekenis die de tabernakel heeft. God wil bij de mensen wonen, en de vorm en uitvoering van zijn woning bevatten talrijke verwijzingen naar de Messias en de verzoening die Hij zou bewerken.

Tentoonstelling
Het genoemde model van de tabernakel was uiteraard het belangrijkste element van de Expo. Ondanks de opstelling tussen de bomen op een open ruimte in het kasteelpark bleek het voor de meeste bezoekers niet al te moeilijk om zich even in de woestijn te wanen. Mogelijk heeft het (bijna altijd) mooie weer in de zomer van 1990 daaraan flink bijgedragen. Maar er was veel meer te zien en te horen. In een grote paviljoentent waren schaalmodellen te zien van de ark van Noach, de uittocht van de Israëlieten uit Egypte en de geschiedenis van de koperen slang. Er was een expositie van bijbelse bloemen en planten. Een tentoonstelling met de naam 'Van kleitablet tot wereldboek', inclusief een werkend model van de drukpers van Gutenberg, liet zien hoe het schrift en de Schrift ontstaan en verbreid zijn. In het Koetshuis bevond zich een expositie van vijftig schilderijen van Anneke Kaai. Op diverse plaatsen op het tentoonstellingsterrein waren kleinere exposities over verschillende onderwerpen: scheppingsmodel versus evolutiemodel (met dank aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort), een maquette van het Midden-Oosten, een video over de Sinaď, een diapresentatie over de schepping, een maquette van de tabernakel (met extra gelegenheid voor uitleg aan de hand van het bijbelboek Hebreeën).

Bezoekers en medewerkers
In de periode van 14 mei tot 15 september 1990 bezochten maar liefst 88.500 bezoekers de Expo. In de eerste begrotingen was uitgegaan van een bezoekersaantal van rond de 20.000. Dat werden er dus veel meer. Er kwamen alleen al zo'n 20.000 scholieren in groepsverband. Gezinnen, individuele bezoekers, groepen en groepjes kwamen uit heel Nederland en daarbuiten voor een dag of dagdeel op de Expo. Dagelijks waren tientallen vrijwilligers in de weer om kaartjes te verkopen, bezoekers de weg te wijzen, rondleidingen te verzorgen en toelichtingen te geven. Er was een afdeling horeca met een restaurant, een friettent en een ijscokar. Er moesten toiletten schoongemaakt en reparaties uitgevoerd worden. Planten en dieren werden verzorgd en gevoederd. In totaal hebben ongeveer vijfhonderd medewerkers hun schouders onder dit project gezet.

Boeken
De maanden van de Expo vormden een zware belasting voor de medewerkers van WatZegtdeBijbel. Op twee locaties (in Leeuwarden en op de Expo) moest veel extra werk verzet worden. Planning, organisatie, administratie en boekhouding.
Tegelijkertijd was de Expo-periode een bijzonder stimulerende tijd voor WatZegtdeBijbel. Veel bezoekers maakten kennis met de bijbelcursus en tientallen nieuwe cursisten meldden zich aan. De Fakkel had deze maanden een tijdelijk filiaal in het Koetshuis. In vier maanden tijd werd een hoeveelheid lectuur verkocht waar een gemiddelde evangelische boekhandel meer dan een jaar over zou doen. Voor veel bezoekers, die zelf niet bij een christelijke boekhandel in de buurt woonden, was dit een uitgelezen kans om goede lectuur te kopen. De behoefte bij christenen in Nederland aan meer goede verkooppunten van christelijke boeken werd nog eens extra duidelijk. De missie van WatZegtdeBijbel om een bijdrage te leveren aan de verspreiding van bijbelgetrouwe lectuur werd bevestigd in het park van kasteel Rhederoord.

-------------------
Brochure: Vijfentwintig jaar bouwen, jubileumboek ter gelegenheid van vijfentwintig jaar stichting WatZegtDeBijbel: geloofsopbouw door bijbelcurssussen en goede lektuur.
Tekst: Ernst Zwart.
Internet WatZegtDeBijbel: > www.watzegtdebijbel.nl
Internet De Fakkel: > www.fakkel.nl
-------------------