Snel zoeken:
Het belang van bijbelonderwijs

Waarom lezen?
Regelmatig in de Bijbel lezen is voor veel christenen gelukkig een vanzelfsprekendheid. Voor velen is het echter een bezigheid die wel belangrijk gevonden wordt, maar die er gemakkelijk bij inschiet. Niet alleen steeds meer jongeren maar ook ouderen haken op dit punt een beetje af. Bijbellezen is iets wat ze meemaken, als anderen het doen. Zelf bijbellezen wordt in sommige kringen schaars. Er zijn vermoedelijk meer christenen die geloven dat de Bijbel Gods Woord is, dan christenen die dagelijks Gods Woord lezen om te horen wat Hij te zeggen heeft.

Misschien moet het weer verteld worden en moeten we het elkaar opnieuw gaan voorleven. Christenen moeten elkaar weer aanmoedigen en helpen. Bijbellezen hoort erbij, heeft betekenis. Het is niet iets wat moet, omdat je anders geen goede christen kunt zijn. Bijbellezen is God zelf ontmoeten, en wel op een heel speciale manier. We ontmoeten Hem ook als we bidden. Maar dan zijn we zelf aan het woord. Daar is natuurlijk niets op tegen, integendeel. Hij verlangt naar onze gebeden. Maar als we met God een wedstrijd doen wie de belangrijkste dingen te vertellen heeft, dan wint Hij het van ons. Luisteren naar Hem doen we dus nooit teveel. Bijbellezen is luisteren met je ogen, luisteren naar God zelf. Hij heeft werkelijk iets te zeggen.

Waarom studeren?
Studeren is begrijpend lezen. Je kunt gesticht, getroost en opgebouwd worden als je de Bijbel leest, ook als je niet alles begrijpt. Het is heus niet altijd nodig om diepgaande studie te maken van de context en de achtergrond van een bijbelgedeelte. Bijbellezen kan heel eenvoudig zijn. Maar de Bijbel is geen kinderboek, al is Gods Woord er óók voor kinderen. Het is soms heel eenvoudig, maar het is nooit simpel. Er valt altijd meer te ontdekken en te begrijpen. Dat kost een beetje energie, daar moet je moeite voor doen.
Is bijbelstudie verplicht voor iedere christen? Er zijn voorbeelden in de Bijbel van christenen die zich beperkten tot de eenvoudige zaken in de Bijbel. Daar hadden ze wel genoeg aan, meenden ze. Ze werden daarover vermaand. Niet alleen omdat ze een beetje lui geworden waren. Maar vooral omdat hen door deze instelling belangrijke dingen ontgaan waren. De eerste lezers van de Brief aan de Hebreeën hadden nog maar weinig begrepen van wie de Here Jezus is. Dat was hen kwalijk te nemen en ze hadden door die instelling veel gemist.

Positief: opbouwen
Na bovenstaande negatieve geluiden is het hoog tijd om positief te worden. We kunnen onze zegeningen tellen. We beschikken over Gods Woord in een goede vertaling. We hebben Zijn Geest die ons wil leiden en het Woord van God wil verklaren. Er zijn heel veel christenen die van goede wil zijn. Niet allemaal doorkneed in moeilijke, ingewikkelde bijbelstudies, maar wel bereid om te lezen en te luisteren.
Daar ligt onze taak. Gods Woord uitleggen en toepassen voor wie het maar horen (lezen) wil. Elke keer opnieuw en in zo helder mogelijk Nederlands. Oppassen voor versimpeling, maar het ook niet moeilijker maken dan nodig.

Hem laten spreken
Als we God zelf aan het Woord laten, bereid zijn een beetje moeite te doen en echt aandachtig willen luisteren naar wat Hij te zeggen heeft, is er al veel gewonnen. Het is wel de kunst om God werkelijk aan het Woord te laten, om het Woord te laten spreken. Vaak wordt de Bijbel als een vraagbaak gebruikt. Ik ben toevallig in een bepaald onderwerp geďnteresseerd geraakt, en wil daarom nu graag weten wat God daarover te zeggen heeft. Ik ga de Bijbel onderzoeken over dit onderwerp. Dat mag natuurlijk best. Maar het gevaar bestaat dan dat ik zelf steeds de agenda van mijn bijbellezen (en bijbelstudie) bepaal. Dat God alleen maar de gelegenheid krijgt om mij iets te vertellen over mijn favoriete onderwerpen. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling kan.

Van kaft tot kaft
Een goede oplossing is: Gods Woord lezen en bestuderen van voor naar achter, van kaft tot kaft. De Bijbel is ons gegeven als een verzameling van zesenzestig boeken, die elk een afgerond geheel zijn en samen een prachtige eenheid vormen. Het is zeker aan te raden om de Bijbel per boek te bestuderen. Dan kan de boodschap goed tot zijn recht komen. We kunnen dan rekening houden met het ontstaan van het boek (door wie geschreven, in welke omstandigheden, voor wie en met welk doel?) en de eigen stijl die per boek zeer kan verschillen.
Ook komen onderwerpen beter tot hun recht als we ze bestuderen in het verband waarin de Schrift erover spreekt. De Bijbel bevat bijvoorbeeld niet een aparte opsomming van feiten en leerstellingen over de toekomst. Informatie over de toekomst van Christus en die van de gelovigen vinden we verspreid over tal van bijbelboeken. Altijd in een bepaald verband: een bemoediging of een aansporing (samenhangend met de strekking van het betreffende bijbelgedeelte) voor ons denken en leven nu.

Schone taak
We zeiden het al: er zijn gelukkig nog veel mensen die belangstelling hebben voor de Bijbel. Die er moeite voor willen doen om naar God te luisteren. Velen van hen hebben behoefte aan goede hulp bij de bijbelstudie. Dat is heel normaal. In het Nieuwe Testament lezen we dat er aan de gelovigen verschillende gaven gegeven zijn. Sommige van die gaven heten leraars. Die zijn ervoor om Gods Woord uit te leggen en de gelovigen te helpen het in hun leven toe te passen. Het geven van deze hulp is een prachtig werk. Of het nu mondeling gebeurt in een bijbelstudiegroep, of schriftelijk middels een boek of een correspondentie-bijbelcursus. Het is mooi en belangrijk, want het gaat over het Woord van God.

-------------------
Brochure: Vijfentwintig jaar bouwen, jubileumboek ter gelegenheid van vijfentwintig jaar stichting WatZegtDeBijbel: geloofsopbouw door bijbelcurssussen en goede lektuur.
Tekst: Ernst Zwart.
Internet WatZegtDeBijbel: > www.watzegtdebijbel.nl
Internet De Fakkel: > www.fakkel.nl
-------------------