Snel zoeken:
Verhuizingen en onderkomens

Zoldertjes
Eerder werd al verteld dat WatZegtdeBijbel in het begin op verschillende adressen gehuisvest was. In de beginjaren van het werk, dus nog vóór de oprichting van de stichting, werden materialen opgeslagen in de schuur van de familie Fijnvandraat en op zolder bij de familie Ottens. De firma Miedema Houtwaren heeft ook een tijd lang een deel van een pand beschikbaar gesteld als kantoortje en opslagruimte. Op den duur was de beschikbare ruimte niet meer toereikend en moest er worden uitgezien naar een meer permanente oplossing, een ruimte waar boeken konden worden verkocht en opgeslagen en waar administratief werk kon worden verricht. Na de geboorte van WatZegtdeBijbel in 1977 was het kantoor van de stichting de eerste jaren bij de familie Ottens aan huis.

Pijpenla
Een wat oneerbiedige benaming, maar wel van toepassing, voor het pandje (nummer 50-A) schuin tegenover de woning van de familie Ottens in de Engelsestraat. Het kwam per 1 februari 1984 vrij, de huur bedroeg ƒ 350,- per maand. Er werd zelfs even serieus overwogen om het pand te kopen; de kosten werden goed berekend. Uiteindelijk ging de aankoop niet door en werd het pandje voor ongeveer een jaar gehuurd. Voorin bevond zich een kleine boekwinkel. Het achterste deel van de ruimte werd ingericht als kantoorruimte en magazijn.

Naast, achter en boven de winkel
Het pijpenlavormige pandje heeft niet lang gefunctioneerd. Al vanaf het begin van de huurperiode was er namelijk zicht op een meer definitieve oplossing. De winkel naast de woning van de familie Ottens, en tegenover de pijpenla, zou vrijkomen. In 1985 werd het pand gekocht en kon de benedenverdieping in gebruik genomen worden als winkel, kantoor en magazijn. De winkel bevond zich uiteraard aan de voorzijde, daarnaast en erachter werden een kantoor en magazijn ingericht. De eerste verdieping en de zolder werden voorlopig nog door de vorige eigenaresse gebruikt. Na haar overlijden kwamen ook deze ruimten vrij. De eerste verdieping werd als kantoor ingericht terwijl de zolder nog jarenlang verhuurd werd aan kamerbewoners. Met het groeien van het werk en vooral van de boekhandelsketen, kwamen er steeds meer ruimteproblemen. De ruimten achter en boven de winkel waren niet alleen wat klein, ze waren vooral erg inefficiënt in het gebruik. Het groeiende verkeer in het hoofdkantoor kwam bovendien de winkel niet ten goede. Medewerkers spoedden zich met stapels boeken en dozen van het kantoor naar het magazijn .... dwars door de winkel en voor het oog van verbaasde klanten, die zich afvroegen in wat voor mierenhoop ze nu beland waren.

Bijbelcursusadministratie
Vooruitlopend op het echt te klein worden van de kantoorruimte aan de Engelsestraat, verhuisde in de zomer van 1997 de administratie van de bijbelcursus naar een ruimte in Rotterdam. Onder leiding van Marian van Leeuwen werd daar door een team vrijwilligers de hele cursistenadministratie en verzending geregeld. Na twee jaar moest Marian van Leeuwen met dit werk stoppen. Haar opvolger werd Marjan Zwart in Leeuwarden die thuis de administratie en verzending ging verzorgen, met regelmatige hulp van Marten Koopmans en Ali de Jong.

Tussen Bûterhoeke en Oost-Indische Opvaart
Het ruimteprobleem bleef en werd nijpender. De oplossing was een vrijkomende ruimte in Berlikum, ruim 10 km ten noordwesten van Leeuwarden. In een verbouwde schuur die aan de woning van Beitske Dijkstra was getrokken, waren jarenlang de diensten van de plaatselijke Vergadering van Gelovigen gehouden. Toen deze Vergadering ophield te bestaan, kwam het gebouwtje vrij. Met veel hulp van deskundige en hulpvaardige vrienden werd het pand aangepast voor het beoogde doel. In de laatste dagen van 1997 verhuisde het hoofdkantoor van Leeuwarden naar Berlikum. Het adres van de woning van Beitske Dijkstra was Bûterhoeke 32. Speciaal voor het WatZegtdeBijbel-kantoor werd huisnummer 32-A geïntroduceerd. Achter het kantoor bevindt zich een vaart die, als we de naam serieus mogen nemen, in het verre verleden iets met de zeevaart te maken heeft gehad. Dat is niet helemaal onmogelijk: eeuwen geleden lag Berlikum aan zee. Berlikum (Friesland) dient trouwens niet verward te worden met Berlicum (Noord-Brabant). Sommige bezoekers hebben deze vergissing wèl gemaakt, met wat extra reistijd tot gevolg.

Dilemma
Het fraaie onderkomen in Berlikum werd helaas veel sneller dan verwacht te klein. De oorzaak was niet bepaald verdrietig: het werk bleef groeien. Een steeds grotere hoeveelheid boeken moest het pand in en ook weer uit. Steeds meer medewerkers waren bezig met de administratie en het in- en uitpakken vaan de goederen. Er moest gekozen worden: of stoppen met groeien, of omzien naar een groter pand.
Bestuur en leiding kozen voor de tweede optie.
Een onderneming als Stichting WatZegtdeBijbel, met De Fakkel als de grootste 'economische motor', heeft niet veel te besteden aan huisvesting. Een nieuw pand laten bouwen had natuurlijk de voorkeur. Gezien de woonsituatie van de vaste medewerkers, de verbindingen en de historische relatie leek Leeuwarden als vestigingsplaats de beste keuze. Bouwgrond in Leeuwarden bleek echter schaars en duur. Een geschikt nieuw pand bouwen of kopen leek niet haalbaar, maar een zoektocht naar beschikbare bestaande bedrijfsruimten leverde een aardig schoolgebouw op. De gemeente Leeuwarden was eigenaar en vroeg niet al te veel. Kosten werden berekend, een plan werd ingediend en een bod werd uitgebracht. Mogelijk is door dit ingediende plan de gemeente tot het inzicht gekomen dat ze dit leuke schoolgebouwtje toch maar beter zelf konden houden. Uiteindelijk besloot men het gebouw niet te verkopen.

Werken op De Wissel
De uiteindelijke oplossing voor dit dilemma werd door stichtingsvoorzitter Lont aangedragen. Het bouwbedrijf waarvan hij directeur is was bezig met het project Wisselwerk in St. Annaparochie dat uit verschillende bedrijfsunits zou bestaan. Eén daarvan kon voor WatZegtdeBijbel en De Fakkel gereserveerd worden. Het was zelfs mogelijk om de te kopen unit aan te passen aan de specifieke behoeften van de stichting. Opnieuw werden plannen en berekeningen gemaakt. Het leek allemaal haalbaar als een deel van de afbouw in eigen beheer zou plaatsvinden. In overleg met bevriende vaklui werd voor deze optie gekozen. Het plan werd door het managementteam uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur, dat op zijn beurt groen licht gaf. Eind 2001 ving de bouw aan en half maart 2002 kon met man en macht aan de afbouw van het casco begonnen worden.

Hulp
Dankzij heel veel hulp kwam het bouwproject gereed. Op 27 en 28 juni 2002 vond de verhuizing plaats. Dat is hier allemaal vlug opgeschreven, maar het werk had heel wat voeten in de aarde. Alle binnenwanden werden geplaatst, geïsoleerd en afgewerkt met behang en latex. Verwarmingssystemen en leidingen voor gas, water en elektriciteit werden aangelegd. Er kwamen netwerken voor data- en telefoonverkeer. Sanitair werd geïnstalleerd, systeemplafonds werden opgehangen en vloerbedekking werd gelegd. Kozijnen en deuren werden geschilderd, magazijnstellingen gebouwd en paktafels getimmerd.

Verbruik
Het verbruik aan bouwmaterialen was aanzienlijk. Een bloemlezing: 2,4 km hout (latten en balken), 660 m2 plaatmateriaal (o.a. gips), 9000 schroeven, 6 kg spijkers, 100 kg vulmiddel, 500 m2 glasvezelbehang, 200 liter muurverf, 900 plafondtegels. Elektriciteitsdraad, contactdozen, telefoon- en databekabeling, deuren, kozijnen, een trap, vloertegels, sanitair en lak ontbreken nog in dit overzicht.

Dankbaarheid
Het vijfentwintigjarig jubileum kon gevierd worden in een nieuw hoofdkantoor. Er is dan ook alle reden om heel dankbaar te zijn. Dank voor een prachtig bedrijfspand dat mede door veel praktische steun en medewerking gerealiseerd kon worden. Dank voor de zegen en groei die de Heer de afgelopen jaren gegeven heeft. Dank voor de bemoedigende samenwerking met de vele gelovigen die zich inzetten voor dit geloofsopbouwende werk in Gods Koninkrijk.

-------------------
Brochure: Vijfentwintig jaar bouwen, jubileumboek ter gelegenheid van vijfentwintig jaar stichting WatZegtDeBijbel: geloofsopbouw door bijbelcurssussen en goede lektuur.
Tekst: Ernst Zwart.
Internet WatZegtDeBijbel: > www.watzegtdebijbel.nl
Internet De Fakkel: > www.fakkel.nl
-------------------