Snel zoeken:
Oasekampen trainingsweekend voor leiding

Voor nieuwe kampleiding wordt jaarlijks een trainingsweekend gehouden. Dit weekend richt zich met name op de startende leiding (kokkies, kappies en joffers) van de Oasekampen en de Vast en Zeker kampen. In de praktijk komen sommigen meerdere jaren terug.

Toerusting is het doel van het weekend. Het programma is gericht op kennismaking met kampwerk in de volle breedte: geestelijke voorbereiding, organiseren van spel en sport, omgaan met jongeren. Het programma is divers samengesteld en er wordt gestreefd naar een balans tussen praktische workshops en geestelijke toerusting.

Het is geen teamaangelegenheid. Elk jaar horen we geluiden van teleurstelling omdat sommigen verwachtten met hun hele team aanwezig te zijn en kampvoorbereidingen te treffen. Dat is duidelijk niet de bedoeling, het gaat vooral om Training.