Snel zoeken:
Jeugdtoer - Bidden 1

Wat is bidden?
Bidden is spreken tot God. Je zou het zo kunnen zeggen: Als we de Bijbel lezen, spreekt God tot ons. Als we bidden, dan spreken wij met Hem. Het is iets geweldigs dat we de God van hemel en aarde in alle dingen van ons leven mogen betrekken.

Wat moet ons eerste gebed zijn?
Als je met iemand kennis maakt, dan begin je met je voor te stellen. Dat moet bij God ook. Weet Hij dan niet wie we zijn? Natuurlijk wel, zie hiervoor Spr. 15: 11.
Maar God wil uit onze eigen mond horen dat we beseffen wie we zijn. Dat we erkennen: “Ik ben een zondaar”, en dan met de klemtoon op “ik”. Als we dat beseffen, zal ons gebed zijn:
“O God, wees mij, de zondaar, genadig”. Lucas 18: 9 – 14. Lees vooral vers 13 goed! Waar stond de tollenaar? Waarom juist daar? Wat wilde hij niet doen? Waarom niet? Wat doet hij wel? Wat geeft hij daarmee aan? Wat zegt hij? Hoe gaat hij naar huis? Het laatste geeft aan dat God hem zijn zonden vergeven had.

Bidden helpt!
Als het wat onze zonden betreft met God in orde is gekomen, wil dat niet zeggen dat we de Here niet meer nodig hebben. We hebben Hem elke dag nodig en daarom behoren we wel elke dag te bidden. We bidden voor grote en kleine dingen.

Wat bidden we?
Spreuken 16: 3 zegt: “Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken”. Voor wie bad Abraham? Lees Genesis 18. Voor wie wilde Paulus dat gebeden werd? Dat kun je vinden in 1 Tim. 2: 2. Paulus vroeg aan de gelovigen om voor hem te bidden, Ef. 6: 18 en 19 en 2 Tess. 3: 1.
Zo mag je de Here vragen of Hij allen wil zegenen die het woord van God prediken.

Waar moet je bidden?
Het liefst op een rustige plek waar je alleen bent. Waar bad de Here Jezus? Lucas 5: 16, 6: 12 en 9: 28. Welke plaats wijst de Here Jezus ons aan? Matt. 6: 6. Maar je mag ook zo, tijdens je werk, tot Here bidden. Daarvan geeft de Bijbel ons ook een paar voorbeelden: Nehemia bidt terwijl hij voor de koning staat (Neh. 2: 4). Josafat bidt midden in het strijdgewoel ( 2 Kron. 18: 31). Mozes bidt zodra hij ziet dat Mirjam melaats is ( Num. 12: 13).

In welke houding moeten we bidden?
De Bijbel schrijft ons daarin niets voor. Het komt er in de eerste plaats op aan dat je met heel je hart bidt. Toch is het wel belangrijk eens na te gaan wat er over in de Bijbel staat. Je kunt staande bidden, net als de tollenaar in de tempel. Door knielend te bidden geef je aan, dat je je erg klein voelt ten opzichte van God (1 Kon. 8: 54, Hand. 20: 36 en 21: 5).

Hoe vaak mag je bidden?
Wel, net zo vaak als je maar wilt. Alweer geeft de Bijbel ons een heel mooi voorbeeld. Zoek maar eens Dan. 6: 11 op. Dit vers verteld ons dan waar Daniël bad, hoe hij bad en hoe vaak bad. Vergelijk Psalm. 55: 18 en Psalm 5: 4. Van hem kunnen we leren om regelmatig en op vaste tijden tot God te bidden, ook al doen we het maar één keer op een dag, dan is het van belang dat altijd te blijven doen. De bijbel roept ons op om te volharden in het gebed (Rom. 12: 12, Kol 4: 2 en 1 Thess. 5: 17). Zelfs is er een gelijkenis, die ons daartoe opwekt (Lucas 18: 1-18). De eerste discipelen geven ons hiervan het voorbeeld. Wat lees je in Handelingen 1: 14 en 6: 4?