Snel zoeken:
Het Zonnewendeblad en andere uitgaven

Het doel van Stichting Zonnewende is: zieken, invaliden, bejaarden, in het algemeen mensen die het moeilijk hebben, te troosten en te bemoedigen vanuit het Evangelie van Jezus Christus. De Stichting wil dit doel voornamelijk bereiken door briefwisseling, de uitgave van het Zonnewendeblad en de Zondagsgroeten. Het Zonnewendeblad, de zgn. Groet, verschijnt 4x per jaar in een oplage van 18.500 exemplaren. Het wordt gratis toegestuurd aan alle belangstellenden.

Het Zonnewende blad wordt ook genoemd de Groet. Dit blad van 8 pagina's verschijnt vier maal per jaar onder de namen: Wintergroet, Lentegroet, Zomergroet en Herfstgroet. Er werken diverse schrijvers en schrijfsters aan mee. De inhoud wordt als opbouwend en bemoedigend ervaren.

Deze Zonnewende-Groet is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille en in gesproken vorm. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de C.B.B., Christelijke Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden te Ermelo, tel. 0341 - 565477.

Wilt u meer weten over het Zonnewendewerk? Het jubileumboekje dat in 1987 werd uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan geeft hierover veel informatie. Het is gratis te verkrijgen.

Gedichtenbundels
In de bundel 'Bemoediging' staan 61 gedichten van mevrouw N.C. Otgaar. Deze bundel ziet
er prachtig uit en de inhoud is bijzonder waardevol. Dit geldt ook voor haar bundel 'Zie omhoog'.
'Bemoediging' e 5,95 + e 1,76 verzendkosten,
'Zie omhoog' e 9,95 + e 2,64 verzendkosten.

Kaarten met Bijbeltekst
nr. 1: mapje van 10 st. e 1,95 (prachtige gevarieerde kaarten);
nr. 2: mapje van 10 st. e 1,95 (prachtige gevarieerde kaarten);
nr. 3: mapje van 8 st. e 2,75 (Hartelijk Gefeliciteerd);
nr. 4: mapje van 8 st. e 2,75 (Van Harte Beterschap);
nr. 5: mapje van 8 st. e 2,75 (Veel Sterkte en Ter Bemoediging);
nr. 6: is vervallen
nr. 7: mapje van 8 st. e 1,00 (Gedichten);
nr. 8: mapje van 8 st. e 1,00 (Gedichten).

Zondagsgroeten
Een stevig kaartje van 13 bij 8 cm. Op de voorkant een mooie tekening van b.v. een bloem, een vogel of een vlinder. Daarnaast in grote letters een vertroostende tekst uit de Bijbel. Op de achterkant een versje of een gedichtje dat bij de tekst past.
Gebundeld in pakjes van 56 verschillende kaartjes.
Van de series 14, 15 en 16 is de prijs slechts e 1,50 per pakje. Ook van de nieuwe serie 18 is de prijs zo laag mogelijk gehouden, nl. e 1,75 per pakje.
Bijpassende envelopjes kosten e 1,50 per 50 st.

Brochures
Wat je niet ziet e 0,50
Mijn Herder e 0,55
Toch Liefde e 0,55
Kracht van boven e 0,75
Veilig, zeker, gelukkig e 0,75
Zingen - blij toe e 0,80
Niet meer ver (gedichten van G. Fidder) e 1,95

De prijzen van de kaarten, zondagsgroeten, envelopjes en brochures zijn exclusief porto. De gedichtenbundels, kaarten, zondagsgroeten en brochures zijn te bestellen via Mevr. Schuring, zie adres onderaan. Betaling kan plaatsvinden na ontvangst van de bestelling op de rekeningnummers van St. Zonnewende, zie hieronder.

Voor hen die het Zonnewendewerk financieel willen steunen, noemen we het Postbanknr. 21.68.61 en het banknr. 34.18.42.834 t.n.v. Stichting Zonnewende, Engelsestr. 55, 8913 BG Leeuwarden. Graag willen we deze arbeid in uw voorbede aanbevelen.

Correspondentie- en besteladres
Stichting Zonnewende
Mevr. M. Schuring
Stationsweg 3a
9671 AL Winschoten
telefoon 0597 - 414 908
Email: correspondentie@zonnewende.info