Snel zoeken:
Afscheidsbrief van Ina Ottens-Duursema

Beste Zonnewendevrienden

God heeft mijn leven
anders geweven
dan 'k had gedacht.
Toch heeft het zegen
op al mijn wegen
rijk'lijk gebracht.


Aan dit versje moest ik denken bij het schrijven van deze brief. Een brief die min of meer een afscheidsbrief moet worden. Ik kijk even terug op de afgelopen 48 jaar van mijn leven.
't Was in 1959 dat ik met het Zonnewendewerk in contact kwam. Tijdens een lange periode van ziekte ben ik toen mee gaan schrijven in één van de afdelingsschriften.In 1962 kwamen Gré Fijnvandraat en ik samen in het bestuur en in 1965 droeg de toenmalige hoofdleidster, mevrouw N.C. Otgaar, haar taak aan mij over. Vanaf die tijd kwamen ook mijn naam en adres op de Groet te staan en kreeg ik de zorg voor deze en andere uitgaven van Zonnewende.

Dit werk was voor mij geen gemakkelijke opdracht. Het vroeg veel tijd en energie. Maar de Here hielp me keer op keer en ik hield er zelf veel zegen aan over. Nu ik de 70 gepasseerd ben is het mijns inziens verstandig de zorg voor de Groet en de overige uitgaven in andere handen over te dragen. En wat getuigt het dan van een voorzorg van de Here dat die handen er zijn.

We zijn heel dankbaar dat ruim een jaar geleden Lenny van Koppen uit Woudenberg - één van onze trouwe meeschrijvende leden – in 2005 in het bestuur is gekomen. Sindsdien heeft ze me geholpen bij de samenstelling en de uitvoering van de Groet. Het is nu zover dat we als bestuur dit werk met een gerust hart aan Lenny kunnen toevertrouwen. Vanzelfsprekend wordt ze hierin, evenals dat bij mij gebeurde, bijgestaan door medebestuursleden. In de toekomst hoopt zij ook een stukje of brief te schrijven in de Groet.

Aan Martje Schuring uit Winschoten, die de verzendingen van de Groet en alle bestellingen van Zonnewendemateriaal verzorgt, is gevraagd naast dit werk het correspondentschap op zich te nemen. In vertrouwen dat de Here haar hierbij zal helpen, wil ze deze taak op zich nemen. Daarom staat vanaf nu, in het kader op pagina 8, haar naam op de plaats waar mijn naam altijd gestaan heeft.
We blijven uitzien naar nieuwe medewerkers in Zonnewende: Christenen van middelbare leeftijd of jonger die de schouders willen zetten onder dit mooie en zegenrijke werk.

De Groet hebben we in een nieuw jasje gestoken. Er is met diverse ontwerpen gestoeid en hierbij ziet u het resultaat. Wij allen hopen dat u het kunt waarderen. Voor het overdragen van mijn taken blijf ik nog even betrokken bij het Zonnewendewerk.

Tenslotte nog even dit: Op zaterdag 27 januari wordt in het E.O. programma "Stem in de stilte" om 23.15 uur een interview met mij over Zonnewende uitgezonden. Dit wordt herhaald op zaterdag 3 februari 's morgens om 6.02 uur.

Een hartelijke groet van
G.A. Ottens-Duursema

Bron: Wintergroet 2007 - 89e jaargang nr. 1